جدول التسعير


SERVICES PRICE FOR 10+ HOURS/PERSON PRICE FOR 50+ HOURS/PERSON
CONSTRUCTION MANAGEMENT FREE (on all orders over $5k) FREE (on all orders over $5k)
DESIGN AND BUILD $22.95 $232.95
KITCHEN REMODELING $16.95 $166.95
TILING AND PAINTING $12.95 $128.95
CONDO REMODELING $15.95 $154.95
HARDWOOD FLOORING $9.95 GET IN TOUCH

الجدول المحتوى


SERVICES WHY ARE OUR PRICES SO MUCH BETTER THAN FROM ANYONE ELSE!!
CONSTRUCTION MANAGEMENT We aim to eliminate the task of dividing your project
DESIGN AND BUILD Between different architecture and construction company
KITCHEN REMODELING We are company that offers design and build
TILING AND PAINTING Services for you from initial sketches to the final
CONDO REMODELING We aim to eliminate the task of dividing your project
HARDWOOD FLOORING Between different architecture and construction company

الجدول الافتراضي


Services For House For Hotel
Donec suscipit vehicula turpis sed lutpat 35€ 55€
Quisque vitae quam neque. 32€ 42€
Morbi cilisis placerat dapibus. 44€ 31€
Etiam ultrices nulla ed leo malesuada 48€ 34€
Commodo bibendum orci vi verra ; 22€ 33€
alesua commodo malesuada commodo 16€ 7€